Sandtrack Namibia

sandtrack
€ 65,00

Sandtrack Namibia

Resolution 5760 x 3840 300dpi 

De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentie-overeenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders
overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. 

Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.